|  

εκτίμηση & συντήρηση έργων τέχνης

Κάθε έργο τέχνης είναι ένα ανθρώπινο δημιούργημα με βάση την ύλη. Από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του εκτίθεται στο χώρο και το χρόνο, κι αυτό σημαίνει πως ξεκινά και η φυσική του γήρανση, ή διαφορετικά, η φθορά του.

 

Η συντήρηση έργων τέχνης και αρχαιοτήτων είχε παλιότερα την έννοια της επισκευής, σύμφωνα με τα θεωρητικά και τεχνικά δεδομένα κάθε εποχής. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια για να αρχίσει να γίνεται συνείδηση η ανάγκη της ειδικής επιστημονικής και τεχνικής γνώσης για τη διατήρηση της πολιτιστικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς.

Είναι φυσικό, όσο εξελίσσεται η επιστήμη και η τεχνολογία, να δημιουργούνται διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης της φθοράς των έργων τέχνης. Η μεθοδολογία και τα υλικά ποικίλλουν και διαμορφώνονται ανά περίπτωση.

Βασική μας αρχή είναι η διεξοδική έρευνα -εφόσον υπάρχουν στοιχεία- της συνολικής εργογραφίας του καλλιτέχνη κάθε έργου, των τεχνικών κατασκευής του, καθώς και των χώρων και συνθηκών που το περιέβαλαν.

 

Εκτός από την έρευνα, βασική μας αρχή είναι και η εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση πριν από κάθε επέμβαση, με στόχο τη διατήρηση του χαρακτήρα που ο δημιουργός ήθελε να δώσει στο έργο. Αφού ολοκληρωθεί η έρευνα και τεκμηρίωση, ακολουθεί η ενημέρωση στον κάτοχο του έργου σχετικά με τα στάδια της εργασίας, διαδικασία που υφίσταται καθ΄όλη την εξελικτική πορεία της συντήρησης.

 

Οι εργασίες συντήρησης περιλαμβάνουν: εργασίες στερέωσης, απεντόμωσης, απολύμανσης, επιφανειακού καθαρισμού ή βαθύτερου καθαρισμού και αισθητική αποκατάσταση ανάλογα με την περίπτωση κάθε έργου τέχνης.

 

Η σωστή συντήρηση έχει μεγάλη σημασία για τη ζωή των έργων στο πέρασμα του χρόνου. Κάθε έργο τέχνης έχει δικαίωμα στη ζωή.

Η απόφαση είναι δική σας!