|  

συμβουλευτικές

Αξιοποιώντας και επενδύοντας

Πιστεύοντας στη σωστή αξιοποίηση της περιουσίας σας, σας συμβουλεύουμε για την καλύτερη και πιο ασφαλή επένδυση σε όλο το φάσμα των έργων τέχνης.

Πραγματογνωμοσύνη φθορών

Ως πιστοποιημένο μέλος των Lloyd's πραγματοποιηούμε αυτοψίες και κοστολογήσεις συντήρησης φθορών από πυρκαγιά, πτώση, ανθρώπινη αμέλεια κ.ά., τόσο σε φορητά έργα τέχνης όσο και σε μνημεία.

Νομική & ασφαλιστική προστασία

Αρκετοί δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν όταν έχουν στην κατοχή τους κάποια έργα τέχνης. Προκειμένου λοιπόν να διασφαλίσουμε και από νομικής άποψης τα έργα σας, συζητάμε μαζί σας, με γνώμονα πάντοτε την εχεμύθεια και την εμπιστοσύνη.

Ιδανική χωροθέτηση έργων

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα έργα σας να βρίσκονται στην κατάλληλη θέση σε σχέση με το χώρο σας, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες τόσο από αισθητικής άποψης, όσο και από πλευράς καλής διατήρησής τους. Παρέχονται υπηρεσίες μέτρησης των περιβαλλοντικών συνθηκών παραμονής στο χώρο, καταγραφής της κατάστασης διατήτηρησης των έργων, σύστασης προγράμματος αναγκαιότητας συντήρησης και ελέγχου των συλλογών.

Άλλες συνεργασίες

Ενεργούμε ως σύνδεσμος μεταξύ πελατών στην Ελλάδα και των ειδικών εκτιμητών του οίκου δημοπρασιών Chiswick Auctions του Λονδίνου, οι οποίοι έρχονται τακτικά στην Ελλάδα προκειμένου να παρέχουν εκτιμήσεις σε όποιους ενδιαφέρονται να πουλήσουν έργα τέχνης ,αντικείμενα και άλλα μέσω δημοπρασιών στο Λονδίνο.