|  

συντήρησης

Συντήρηση έργων τέχνης, επί τόπου & στα εργαστήρια

Η ακαδημαϊκή κατάρτιση και η μακρόχρονη εμπειρία μας στο χώρο διασφαλίζει την πορεία των έργων σας στο χρόνο, αναδεικνύοντας παράλληλα την καλλιτεχνική, ιστορική και οικονομική τους αξία, χωρίς να αλλοιώνεται η μοναδική τους ταυτότητα.

Επί τόπου φροντίδα συλλογών
Η επιτόπου συντήρηση πραγματοποιείται, όταν απαιτείται, αφού δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες στον κάθε χώρο, όπως εκκλησίες, κατοικίες, αίθουσες τέχνης & άλλους χώρους.

Εφαρμογή στα εργαστήρια
Η εφαρμογή της συντήρησης πραγματοποιείται στα ειδικά εξειδικευμένα εργαστήριά μας όταν για τις εργασίες που απαιτούνται είναι απαραίτητος εξειδικεύμενος υλικοτεχνικός εξοπλισμός και συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας.

Εφαρμογή


Μελέτη
Εκπονούμε μελέτες συντήρησης για κατάθεση σε οποιονδήποτε δημόσιο φορέα, όπως ΥΠΠΟΤ, καθώς και σε διεθνείς ή ιδιωτικούς φορείς, όπως προγράμματα της Ευρωπαικής  Ένωσης  ΕΣΠΑ, ιδρύματα, ιδιωτικές συλλογές κ.ά. Αναλαμβάνουμε την σύνθεση φακέλλου Έργου για χρηματοδότηση. Οι μελέτες καλύπτουν τόσο τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε έργου όσο και τις εξειδικευμένες απαιτήσεις κάθε φορέα.

Οι μελέτες καλύπτουν τις ανάγκες που κάθε έργο και φορέας απαιτούν. Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένα φυσικοχημικά εργαστήρια για την ανάλυση και την αυθεντικότητα έργων τέχνης

Μελέτη

Μελέτη και οργάνωση μουσείων

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση μουσειακών χώρων και εκθέσεων σε συνεργασία με εξειδικευμένους Μουσειολόγους, Ιστορικούς Τέχνης, Αρχιτέκτονες και Μηχανολόγους. Χαρακτηριστικό έργο μας είναι η οργάνωση του Μουσείου Έργων Εκκλησιαστικής Τέχνης της Ιεράς Μονής Παναγίας Τουρλιανής Μυκόνου σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές της σύγχρονης Μουσειολογίας, έτσι ώστε τα μεν ανεκτίμητης αξίας αντικείμενα να συντηρηθούν, η δε προβολή και παρουσίασή τους να ικανοποιεί και τους πλέον απαιτητικούς επισκέπτες και προσκυνητές.

Διδασκαλία

Ο Μηνάς Χατζηχρήστου διδάσκει μαθήματα και παραδίδει διαλέξεις όπως:
  • Στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Οίκου Δημοπρασιών Christie’s στην Αθήνα, από το 1995 έως το 2000
  • Στο «Κέντρο Τεχνών Πλάκα», στο Τμήμα Συντήρησης Έργων Τέχνης του διετούς Κολεγιακού τμήματος H.N.D. του Βρετανικού Φορέα BTEC/EDEXCEL από το 1997 έως το 2002
  • Στη Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιά από το 2007 μέχρι το 2010